Sapinhaut

Étang de Lombardon

Kanton Wallis

Entfernung: 15.2 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1234 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de la Brèche

Kanton Wallis

Entfernung: 15.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 499 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Gouille du Dragon

Kanton Wallis

Entfernung: 15.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2618 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Retaud

Kanton Waadt

Entfernung: 15.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1685 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Bleu (Arolla)

Kanton Wallis

Entfernung: 15.9 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2091 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Tsofeiret

Kanton Wallis

Entfernung: 16 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2572 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac du Louché (Vercorin, Mont-Noble)

Kanton Wallis

Entfernung: 16 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2566 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Gouille de Potoc

Kanton Wallis

Entfernung: 16.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2468 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Luché

Kanton Wallis

Entfernung: 16.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2264 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Grand Gouilles

Kanton Wallis

Entfernung: 16.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2471 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Sanetschsee

Kanton Wallis

Entfernung: 16.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2034 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Gouille du Lé

Kanton Wallis

Entfernung: 16.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2724 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Louché

Kanton Wallis

Entfernung: 16.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1141 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Grand Lé

Kanton Wallis

Entfernung: 16.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2554 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Petit Lé

Kanton Wallis

Entfernung: 16.9 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2581 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Chanrion

Kanton Wallis

Entfernung: 17 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2388 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lacs de Fenêtre

Kanton Wallis

Entfernung: 17.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2456 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Lona

Kanton Wallis

Entfernung: 17.2 kmFläche: 0.06 km2Tiefe:  mm ü. M.: 2640 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Conche

Kanton Wallis

Entfernung: 17.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1674 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Morgins

Kanton Wallis

Entfernung: 17.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1365 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Lioson

Kanton Waadt

Entfernung: 17.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1848 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0