L’Etivaz

Flueseeli

Kanton Bern

Entfernung: 16.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2044 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac d'Icogne

Kanton Wallis

Entfernung: 16.9 kmFläche: 0.7 km2Tiefe:  mm ü. M.: 1417 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Greyerzersee

Kanton Freiburg

Entfernung: 17 kmFläche: 9.6 km2Tiefe: 75 mm ü. M.: 677 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Supérieur de Fully

Kanton Wallis

Entfernung: 17.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2127 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Chermignon

Kanton Wallis

Entfernung: 17.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1574 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Recon

Kanton Wallis

Entfernung: 17.2 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1684 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Louché

Kanton Wallis

Entfernung: 17.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1141 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Conche

Kanton Wallis

Entfernung: 17.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1674 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang Long (Crans-Montana)

Kanton Wallis

Entfernung: 17.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1456 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Kaiseregg Seeli

Kanton Freiburg

Entfernung: 17.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1789 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Miriouges

Kanton Wallis

Entfernung: 17.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1332 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Riggisalpsee

Kanton Freiburg

Entfernung: 17.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1458 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang Grenon

Kanton Wallis

Entfernung: 17.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1498 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Souterrain de Saint-Léonard

Kanton Wallis

Entfernung: 17.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 510 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

La Gouille (Monthey)

Kanton Wallis

Entfernung: 17.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1959 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Walopsee

Kanton Bern

Entfernung: 17.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1613 m

Attraktivität

Gesamt 5
Wanderwege 5
Wasserqualität 5
Naturerlebnis 5

Seebergsee

Kanton Bern

Entfernung: 17.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1831 m

Attraktivität

Gesamt 4
Wanderwege 5
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 3

Lac de Lovenax

Kanton Wallis

Entfernung: 17.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1632 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Ammertenseelein

Kanton Bern

Entfernung: 17.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2502 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Hinterer Walopsee

Kanton Bern

Entfernung: 17.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1631 m

Attraktivität

Gesamt 5
Wanderwege 5
Wasserqualität 5
Naturerlebnis 5

Étang de la Moubra

Kanton Wallis

Entfernung: 17.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1424 m

Attraktivität

Gesamt 2
Wanderwege 0
Wasserqualität 2
Naturerlebnis 0