Le Peu-Claude

Étang du Grand Chenal

Kanton Jura

Entfernung: 18.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 484 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Murtensee (Lac de Morat)

Kanton Waadt, Freiburg

Entfernung: 19.1 kmFläche: 22.8 km2Tiefe: 45 mm ü. M.: 429 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Meienriedseeli

Kanton Bern

Entfernung: 19.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 426 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Niederriedsee

Kanton Bern

Entfernung: 19.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 461 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Neuenburgersee (Lac de Neuchâtel)

Kanton Waadt, Neuenburg, Freiburg, Bern

Entfernung: 20 kmFläche: 217.9 km2Tiefe: 152 mm ü. M.: 429 m

Attraktivität

Gesamt 5
Wanderwege 4
Wasserqualität 5
Naturerlebnis 5

Lobsigensee

Kanton Bern

Entfernung: 20.3 kmFläche: 0.02 km2Tiefe: 2.5 mm ü. M.: 514 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Vendlincourt

Kanton Jura

Entfernung: 21.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 449 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Pisciculture

Kanton Jura

Entfernung: 21.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 426 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Lucelle

Kanton Jura

Entfernung: 21.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 598 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étangs Rougeat

Kanton Jura

Entfernung: 21.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 440 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Frienisberg Weiher

Kanton Bern

Entfernung: 21.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 662 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang du Milieu

Kanton Jura

Entfernung: 22.2 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 437 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang Neuf

Kanton Jura

Entfernung: 22.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 438 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étangs des Champs de Manche

Kanton Jura

Entfernung: 22.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 439 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac des Taillères

Kanton Neuenburg

Entfernung: 22.9 kmFläche:  km2Tiefe: 7 mm ü. M.: 1036 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

La Grande Gouille

Kanton Freiburg

Entfernung: 23.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 429 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Röselisee

Kanton Bern

Entfernung: 23.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 538 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Wohlensee

Kanton Bern

Entfernung: 24.2 kmFläche: 3.65 km2Tiefe: 20 mm ü. M.: 481 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Widi Weiher

Kanton Bern

Entfernung: 24.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 658 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0