Fully

Lac de Mayen

Kanton Waadt

Entfernung: 16.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1824 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Botyre

Kanton Wallis

Entfernung: 16.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1220 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Vernamiège

Kanton Wallis

Entfernung: 16.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1741 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Saxonna

Kanton Wallis

Entfernung: 16.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1223 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Gouille du Lé

Kanton Wallis

Entfernung: 16.9 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2724 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Souterrain de Saint-Léonard

Kanton Wallis

Entfernung: 17 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 510 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Segray

Kanton Waadt

Entfernung: 17.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2066 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Grand Lé

Kanton Wallis

Entfernung: 17.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2554 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Lombardon

Kanton Wallis

Entfernung: 17.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1234 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Lioson

Kanton Waadt

Entfernung: 17.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1848 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac des Crosayes

Kanton Wallis

Entfernung: 17.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2817 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Petit Lé

Kanton Wallis

Entfernung: 17.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2581 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Sanetschsee

Kanton Wallis

Entfernung: 17.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2034 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lacs de Fenêtre

Kanton Wallis

Entfernung: 17.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2456 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac d'Arbey

Kanton Wallis

Entfernung: 17.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1766 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de la Corne

Kanton Wallis

Entfernung: 17.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 499 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Recon

Kanton Wallis

Entfernung: 17.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1684 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Grand Gouilles

Kanton Wallis

Entfernung: 17.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2471 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Nervaux

Kanton Waadt

Entfernung: 17.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1493 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Le Gour

Kanton Waadt

Entfernung: 17.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1836 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de la Brèche

Kanton Wallis

Entfernung: 17.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 499 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0