Flendruz

Étang de Saxonna

Kanton Wallis

Entfernung: 17.2 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1223 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Binii

Kanton Wallis

Entfernung: 17.2 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1079 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang d'Arvige

Kanton Wallis

Entfernung: 17.2 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1069 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Botyre

Kanton Wallis

Entfernung: 17.2 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1220 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Mouchy

Kanton Wallis

Entfernung: 17.2 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 970 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang des Rocher

Kanton Wallis

Entfernung: 17.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1059 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Motone

Kanton Wallis

Entfernung: 17.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1072 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Schattigseeli

Kanton Bern

Entfernung: 17.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1788 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac d'Icogne

Kanton Wallis

Entfernung: 17.9 kmFläche: 0.7 km2Tiefe:  mm ü. M.: 1417 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Chermignon

Kanton Wallis

Entfernung: 18 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1574 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Revouire

Kanton Wallis

Entfernung: 18.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 903 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang Grenon

Kanton Wallis

Entfernung: 18.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1498 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang Long (Crans-Montana)

Kanton Wallis

Entfernung: 18.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1456 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Miriouges

Kanton Wallis

Entfernung: 18.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1332 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de la Moubra

Kanton Wallis

Entfernung: 18.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1424 m

Attraktivität

Gesamt 2
Wanderwege 0
Wasserqualität 2
Naturerlebnis 0

Lac Louché

Kanton Wallis

Entfernung: 18.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1141 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Mont d'Orge

Kanton Wallis

Entfernung: 18.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 644 m

Attraktivität

Gesamt 5
Wanderwege 5
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 5

Lac de Tanay

Kanton Wallis

Entfernung: 18.9 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 1404 m

Attraktivität

Gesamt 5
Wanderwege 4.5
Wasserqualität 5
Naturerlebnis 5

Lac Souterrain de Saint-Léonard

Kanton Wallis

Entfernung: 19.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 510 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Tossenseeli

Kanton Bern

Entfernung: 19.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 2331 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac de Bret

Kanton Waadt

Entfernung: 19.6 kmFläche: 0.36 km2Tiefe: 13 mm ü. M.: 674 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0