Châtillon

Étang du Grand Chenal

Kanton Jura

Entfernung: 4.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 484 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Les Lavoirs

Kanton Jura

Entfernung: 5.2 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 508 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang petit Sauvage

Kanton Jura

Entfernung: 5.3 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 452 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de la Réselle

Kanton Jura

Entfernung: 5.4 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 463 m

Attraktivität

Gesamt 5
Wanderwege 5
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 5

La Sablière

Kanton Bern

Entfernung: 5.5 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 898 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Lac Vert (Court)

Kanton Bern

Entfernung: 5.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 838 m

Attraktivität

Gesamt 3
Wanderwege 3
Wasserqualität 3
Naturerlebnis 3

Étang des Mésanges

Kanton Bern

Entfernung: 6.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 842 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Lucelle

Kanton Jura

Entfernung: 7.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 598 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang du Cerneux

Kanton Bern

Entfernung: 8.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 859 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang Vert

Kanton Bern

Entfernung: 9 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 972 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang du Châtelet

Kanton Bern

Entfernung: 9.9 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 791 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de la Noz

Kanton Bern

Entfernung: 10.1 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 946 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Bellacher Weiher

Kanton Solothurn

Entfernung: 10.3 kmFläche: 0.04 km2Tiefe: 22 mm ü. M.: 454 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Bollement

Kanton Jura

Entfernung: 10.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 771 m

Attraktivität

Gesamt 3
Wanderwege 3
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Vendlincourt

Kanton Jura

Entfernung: 11.9 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 449 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Drei Weiher

Kanton Solothurn

Entfernung: 12 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 551 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étangs Rougeat

Kanton Jura

Entfernung: 12.6 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 440 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang de Plain de Saigne

Kanton Jura

Entfernung: 12.7 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 860 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang Neuf

Kanton Jura

Entfernung: 12.8 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 438 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étangs des Champs de Manche

Kanton Jura

Entfernung: 12.9 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 439 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0

Étang du Milieu

Kanton Jura

Entfernung: 12.9 kmFläche:  km2Tiefe:  mm ü. M.: 437 m

Attraktivität

Gesamt 0
Wanderwege 0
Wasserqualität 0
Naturerlebnis 0